zondag 31 januari 2016

Bijzonder zacht in de warme sectorOpgesteld op zondag 31 januari om 13.30 uur.


Algemene situatie

Een warmfront trekt vandaag langzaam over onze omgeving. In de warme sector loopt de temperatuur het komende etmaal steeds verder op. Morgen volgt dan het koufront. Daarna komen we tijdelijk in de aanvoer van minder zachte, maritiem polaire lucht terecht. In die stroming trekt woensdag ook een occlusie mee, waarvan het actiefste gedeelte vlak ten noorden van ons lijkt te blijven. Donderdag bereikt een nieuw frontaal systeem onze omgeving, verbonden aan een depressiekern ten zuiden van IJsland.

De weerkaart van deze middag, met het eigenlijke warmfront nog net ten zuiden van ons land.

Verdere vooruitzichten (vrijdag 5 februari tot en met dinsdag 9 februari)

Een moederdepressie tussen de Britse Eilanden en Scandinavië bepaalt ons weerbeeld. Ze stuurt overwegend zachte, maritieme lucht naar onze omgeving. In de achterkamer van een depressiekern kan er soms tijdelijk wat koudere lucht tot onze omgeving doordringen, maar structureel winterweer is met deze drukverdeling onmogelijk.
Het blijft ook uitkijken voor secundaire depressiekernen die zich snel uitdiepen en voor heel wat wind kunnen zorgen. Uiteraard is op deze termijn nog niet in te schatten waar en wanneer deze randdepressies precies zullen ontstaan.
Omdat frontale systemen en mobiele wiggen elkaar afwisselen, blijft het erg wisselvallig. De maxima liggen gemiddeld rond 9 of 10°C, vanaf zondag nog rond 7°C. De minima liggen meestal rond 5°C, mogelijk wat lager als een mobiele rug op het juiste moment over onze omgeving trekt.


Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Geen.

vrijdag 29 januari 2016

Alweer stormachtig boven zee

Opgesteld op vrijdag 29 januari om 09.15 uur.


Algemene situatie

Een snel uitdiepende depressiekern trekt vandaag van Schotland naar Noorwegen en zorgt ook bij ons voor een strak windveld. Het weinig actief warmfront van deze depressie ligt momenteel boven onze omgeving, vannacht volgt het veel actievere koufront. Dit front blijft morgenvoormiddag boven onze kust slepen, trekt vervolgens eventjes naar Frankrijk en Duitsland, maar keert zondag als warmfront terug. Maandag bevinden we ons dan in de warme sector.


Verdere vooruitzichten (woensdag 3 februari tot en met zondag 7 februari)

Een weinig uitgesproken hogedrukwig trekt woensdag en donderdag van de Atlantische Oceaan naar het Europese vasteland. Daardoor komen we eventjes in wat minder zachte maritiem polaire lucht terecht. Daarna zorgt een complexe depressie boven de Britse Eilanden en de Noordzee opnieuw voor een zuidwestelijke tot westelijke stroming. Bij een dergelijke configuratie is het altijd uitkijken voor secundaire depressiekernen die zich erg snel kunnen uitdiepen.
De maxima liggen woensdag en donderdag tijdelijk wat lager, rond 7°C. Later in de periode liggen ze opnieuw rond 9°C. Er is een erg kleine kans (minder dan 10 procent) op wat lichte vorst tijdens de nacht.
Woensdag en donderdag is het tijdelijk wat droger, daarna wordt het opnieuw erg wisselvallig.


Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Geen.

donderdag 28 januari 2016

Het blijft aanhoudend zacht

Opgesteld op donderdag 28 januari om 09.15 uur.


Algemene situatie

Boven de Azoren en de Middellandse Zee ligt een gordel van hoge luchtdruk. Boven de noordelijke Atlantische Oceaan en Scandinavië zien we tal van depressiekernen. Dat alles zorgt in onze omgeving voor een westelijke stroming.
Vandaag profiteren we tijdelijk van een hogedrukwig. Iets na middernacht bereikt een zwak warmfront onze kust vanuit het westen. Daardoor bevinden we ons morgen in een warme sector, waarin een strak windveld staat. Het koufront begint te golven en houdt zich zaterdag in onze buurt op. Door het golven van dit front, is het moeilijk om een concrete timing op de neerslag te zetten, maar waarschijnlijk komen we zaterdagmiddag achter het front terecht. Zondag zien we dit golvende opnieuw boven of vlak ten zuiden van ons land liggen.
Maandagnamiddag of -avond zou dan een actief koufront van een Schotse depressiekern over onze regio trekken. Achter dit front zit wat koudere, maritiem polaire lucht.

Een mobiele wig zorgt vandaag voor een aangename dag.

Verdere vooruitzichten (dinsdag 2 februari tot en met zaterdag 6 februari)

Een zwakke hogedrukrug verplaatst zich van de Atlantische Oceaan (dinsdag) naar Centraal-Europa (vrijdag). Dat zorgt eerst voor de aanvoer van maritiem polaire lucht, later van maritiem subtropische lucht. Daarna lijken we opnieuw in een westelijke stroming terecht te komen, al moeten we daar uiteraard nog het nodige voorbehoud bij maken.
Vooral woensdag en donderdag, als we ons in de polaire lucht bevinden, levert het kwik iets in. De maxima liggen dan rond 7°C, de minima iets boven het vriespunt. Later in de periode lijken de maxima opnieuw iets hoger uit te komen, gemiddeld rond de 8 à 9°C. Er is dan nog altijd een kleine kans op wat lichte vorst tijdens de nachten.
Het blijft wisselvallig, maar erg grote neerslaghoeveelheden worden voorlopig niet berekend.


Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Geen.

woensdag 27 januari 2016

Weerbericht woensdag 27 januari

Opgesteld op woensdag 27 januari om 09.30 uur.


Algemene situatie

Tussen een hogedrukgordel boven het zuiden van Europa en depressies boven de noordelijke Atlantische Oceaan, staat in onze omgeving een strakke zuidwestelijke stroming waarin vandaag enkele fronten meetrekken. Een koufront sluit komende nacht de rij af, waarna er zich een mobiele wig opbouwt. Die zorgt morgen overdag voor een adempauze. Vrijdag bevinden we ons in de warme sector van een frontaal systeem, verbonden aan een depressiekern tussen IJsland en Noorwegen. Zaterdag ligt het slepende koufront boven onze regio.Verdere vooruitzichten (maandag 1 februari tot en met vrijdag 5 februari)

De westcirculatie blijft aanhouden, al lijken de meest actieve storingen wel wat uit onze buurt te blijven. Het blijft zacht, met maxima meestal rond 9°C en minima rond 5 of 6°C. De kans op vorst tijdens de nachten is klein.

Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Geen.

maandag 25 januari 2016

Weerbericht maandag 25 januari

Algemene situatie

Een mobiele wig trekt vandaag via onze omgeving naar het oosten. Vanavond bereikt een nauwelijks actief koufront onze regio. Het is verbonden aan een depressiekern boven de Noorse Zee. Actievere systemen volgen op dinsdagavond en woensdag, verbonden aan een reeks depressiekernen die in een strakke zuidwestelijke stroming van de Atlantische Oceaan richting Scandinavië koersen. Donderdag zorgt een nieuwe wig tijdelijk voor wat rust. De hele verwachtingsperiode is de aangevoerde luchtmassa maritiem subtropisch en dus erg zacht van oorsprong.

Verdere vooruitzichten (zaterdag 30 januari tot en met woensdag 3 februari)

Tussen een hogedrukgordel ten zuiden van ons en een moederdepressie boven de Noorse Zee en later Scandinavië, staat in onze omgeving een strakke westelijke stroming. Die zorgt voor de typische opeenvolging van frontale systemen en mobiele wiggen. De aangevoerde luchtmassa blijft maritiem en erg zacht. De maxima liggen gemiddeld rond 10°C, de minima rond 6°C. Als een mobiele hogedrukrug toevallig tijdens de nacht overtrekt, kan het eventjes uitklaren en lichtjes vriezen aan de grond, maar van structureel winterweer is er de komende tien dagen absoluut geen sprake.

Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Er is er geen meer en er komt er voorlopig ook geen meer.

zaterdag 23 januari 2016

De nieuwe pluim

De nieuwe EC-pluim


ontlokt bij schaats- en winterliefhebbers spontaan deze muzikale Vlaamse klassieker:


vrijdag 22 januari 2016

Winter van de kaart geveegd

Het speldenprikje dat de winter de vorige dagen uitdeelde, is vanaf vanavond voltooid verleden tijd. Een Atlantische storing bereikt dan onze omgeving en overspoelt ons met zachte, maritieme lucht.
Het ziet er niet naar uit dat er de komende tien dagen opnieuw koudere lucht onze richting uit komt. Tussen het hogedrukgebied van de Azoren en een klassieke moederdepressie nabij IJsland, komt een stevige westcirculatie tot stand en die lijkt niet meteen van plan om te wijken.

Het weinig natuurijs dat er nu nog ligt, zal snel verdwijnen. De rest van de maand januari is de kans op vorming van nieuw ijs nihil. Als er zich deze winter nog schaatsijs wil vormen, zal het dus in februari moeten gebeuren. Of dat ook het geval zal zijn, is uiteraard nog niet in te schatten.

Het Europese weermodel berekent voor volgende week een strakke westelijke stroming, die zachte zeelucht aanvoert tot ver in Europa.


Het gedetaileerde weerbericht voor Gent en omgeving (klik hier).woensdag 20 januari 2016

Weerbericht woensdag 20 januari

Algemene situatie

Een verzwakte occlusie ligt momtenteel boven onze omgeving en zorgt plaatselijk voor wat lichte neerslag, die aanvriest op het bevroren aardoppervlak. Vlak ten zuiden van ons ontwikkelt zich vandaag een hogedrukkern, waardoor met een zwakke noordwestelijke stroming tijdelijk wat zachtere zeelucht binnensijpelt. Morgen schuift deze kern door richting Tsjechië en krimpt de stroming opnieuw naar het zuidzuidoosten. Vanaf vrijdag ligt de kern te ver uit onze buurt om ons weer nog te beïnvloeden en kan een Atlantische storing doordringen tot onze omgeving. Daarmee komt er een einde aan dit speldenprikje van de winter.
Tijdens het weekend strekt een indrukwekkend hogedrukgebied zich uit van Noord-Afrika tot Centraal-Europa. Ook bij ons is de luchtdruk hoog, ongeveer 1030 hPa. Maar de stroming is zuidwestelijk en voert zachte subtropische luchtmassa's aan. Van winterweer is er voorlopig geen sprake meer.

Een hogedrukkern ontwikkelt zich vandaag ten zuiden van ons. Boven ons ligt een zwak occlusiefront.

Verdere vooruitzichten (maandag 25 januari tot en met vrijdag 29 januari)

De luchtdruk is hoog ten zuidoosten van onze omgeving en laag ten noordwesten van onze omgeving. Bij gevolg staat er bij ons een overwegend zuidwestelijke stroming. Frontale systemen en mobiele wiggen wisselen elkaar af. De maxima liggen eerst rond 10°C, later in de periode waarschijnlijk rond 7°C. De eerste nachten verlopen vorstloos, later neemt de kans op wat vorst tijdens de nachten opnieuw iets toe.

Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Hier en daar heeft zich een ijsvloertje op ondiep water gevormd, maar dat is uiteraard nog niet sterk genoeg om schaatsers te dragen. De komende twee dagen groeit deze ijslaag nauwelijks nog aan en vanaf vrijdag treedt de algemene dooi in. Het zal dus niet mogelijk zijn om te schaatsen op natuurijs in onze omgeving.

dinsdag 19 januari 2016

Eerste ijsdag van deze winter in Drongen

Gisteren maandag bleef het kwik overdag in Drongen steken bij -1,0°C en konden we dus de eerste ijsdag van deze winter bijschrijven. De eerste en allicht voorlopig ook de enige.


Algemene situatie

We bevinden ons vandaag in een gebied met weinig drukgradiënt. In dit gebied is in onze omgeving een vrij koude luchtmassa tot stilstand gekomen. Door uitstraling is het de voorbije nacht nog verder afgekoeld, met op de meeste plaatsen in Vlaanderen matige vorst tot gevolg (-6,6°C in Drongen). De zon is deze tijd van het jaar nog zwak en heeft moeite om de lucht overdag opnieuw op te warmen.
Vannacht ligt een zwakke occlusie boven onze regio. Daardoor hangt er meer bewolking en koelt het wat minder sterk af dan vorige nacht. Morgen is de occlusie weer verdwenen en ontwikkelt er zich pal boven ons hoofd een hogedrukkern. Die kern schuift donderdag naar het oosten, maar blijft nog dicht genoeg in de buurt om Atlantische storingen uit de buurt te houden. Het blijft daarbij nog altijd vrij koud en de kerndruk stijgt vrijdag tot 1040 hPa.
Vrijdagavond en zaterdag is de hogedrukkern verder opgeschoven naar het zuidoosten en dan kan een Atlantische storing wel tot onze omgeving doordringen. De vorst verdwijnt dan.

Morgen ligt een hogedrukkern pal boven onze omgeving. Daarna schuift ze verder naar het oosten en vanaf zaterdag verliest ze haar greep op onze omgeving.


Verdere vooruitzichten (zondag 24 januari tot en met donderdag 28 januari)

Van winter is geen sprake meer. Er staat een zuidwestelijke stroming die zachte zeelucht aanvoert. Nu en dan trekt een storing mee, afgewisseld door een mobiele wig. De maxima liggen eerst rond 10°C, later in de periode rond 7°C. Van zondag tot dinsdag is de kans op vorst tijdens de nacht vrijwel nihil, daarna stijgt de kans op een licht nachtvorstje weer iets.

Natuurijs (situatie in westelijk Vlaanderen)

Hier en daar heeft zich al een ijsvloertje op ondiep water gevormd, maar dat is uiteraard nog niet sterk genoeg om schaatsers te dragen. De komende dagen is het allicht plaatselijk mogelijk om op ondergelopen weilanden te schaatsen, maar doe dat nooit zonder de toestemming van de eigenaar. De vorstperiode duurt helaas te kort om voor veilig schaatsijs te zorgen op wat diepere waters en vijvers. 

zondag 17 januari 2016

Droger en iets kouder
Het is de voorbije dagen wat kouder geworden, maar we moeten daar eerlijk in zijn: in de regio van Gent en alles ten westen daarvan, kunnen we dit moeilijk catalogeren onder de noemer "winterweer". Er viel een klein beetje smeltende sneeuw en het vroor de voorbije nacht lichtjes aan de grond. Maar maxima rond 7 graden en minima rond het vriespunt zijn perfect normaal voor deze tijd van het jaar en allesbehalve winters.

De komende dagen kunnen we met veel goede wil allicht wel van licht winters weer spreken. De temperatuur gaat er iets op achteruit. Dat komt omdat er zich in onze omgeving een hogedrukcel ontwikkelt. Als er al een zuchtje wind staat, komt dat vanover land. Er zijn ook brede opklaringen, dus kan het afkoelen. Dat zorgt ervoor dat het 's nachts licht en heel misschien matig vriest. Overdag komt het kwik enkele graden boven het vriespunt uit in westelijk Vlaanderen.


De hogedrukcel boven onze omgeving houdt het niet zo lang vol, maar vanaf dinsdag komen we in een zadelgebied terecht: een gebied met weinig drukgradiënt tussen andere druksystemen in. Ook dan blijft de troposfeer in onze omgeving erg rustig en dus vrij koud. Een storing blijft dinsdag ten zuiden van onze regio haperen. Het ziet er naar uit dat ze bij ons alleen voor wat meer bewolking zal zorgen, maar voor weinig of geen neerslag.

Donderdag bouwt er zich vlak ten oosten van ons een nieuw hogedrukgebied op. Ook dan kan het vrij koude weertype zich nog handhaven, met lichte vorst tijdens de nacht en maxima enkele graden boven het vriespunt. Zowel het Europese, Britse als Amerikaanse weermodel voorzien deze evolutie. Het Britse en Europese model laten ons vervolgens vrijdag op de flank van dit hogedrukgebied terecht komen, zodat de wind toeneemt, naar het zuidwesten draait en zachtere zeelucht aanvoert. Het Amerikaanse weermodel laat het hogedrukgebied wat meer weerstand bieden, waardoor de wind voorlopig uit het (iets koudere) zuidoosten blijft komen.

Het is dus nog even afwachten hoe de evolutie vanaf vrijdag dus zal verlopen. Het Europese model ECMWF is vrij zeker van zijn stuk (zie grafiek hieronder), maar de evaring leert dat de overgang naar een zuidwestelijke stroming vaak toch wat trager verloopt dan de weermodellen eerst voorzien. Voorlopig lijkt het wel verstandig om aan te nemen dat de verzachting er uiteindelijk zal komen.

Zoals eerder gemeld kan er de komende dagen op ondiep water wat ijs komen te liggen, maar dat zal in westelijk Vlaanderen niet sterk genoeg zijn om schaatsers te kunnen dragen. Hooguit lukt het hier en daar op een ondergelopen weiland, want die zijn er in sommige streken genoeg.
zaterdag 16 januari 2016

Weerbericht zaterdag 16 januari

Opgesteld op zaterdag 16 januari om 09.30 uur.


Algemene situatie

Tussen een hogedrukgebied met kern in de omgeving van de Golf van Biskaje en verschillende depressiekernen boven het Europese vasteland, staat in onze omgeving een noord- tot noordwestelijke stroming die vrij koude polaire lucht aanvoert. Aan de oostelijke flank van het hogedrukgebied zakt vandaag een kleine depressiekern via Nederland naar het zuiden. Dat zorgt tot en met vannacht nog voor enkele winterse buien in onze regio. De volgende dagen verplaatst het hogedrukgebied zich naar Centraal-Europa. Dat zorgt bij ons voor enkele rustige, maar vrij koude dagen. Vanaf woensdag zijn de ontwikkelingen vrij onzeker. We bevinden ons dan in een zadelgebied en allicht blijft het vrij koude weer dan nog even aanhouden.

Morgenochtend zijn de bovenluchten in onze omgeving flink afgekoeld, tot rond -10°C op 850 hPa. Dat volstaat in principe voor droge sneeuw, maar de buienactiviteit is dan al flink afgenomen.

Vandaag zaterdag

 • Weerbeeld: wisselend bewolkt met geregeld enkele buien. De noordwestenwind voert lucht van over (de warme) zee aan. Het zijn dus meestal regenbuien, met nu en dan ook wat natte sneeuw.
 • Maximumtemperatuur: 6 à 7°C.
 • Wind: 3 en tijdelijk 4 Bft uit NW.

Vanavond en vannacht

 • Weerbeeld: brede opklaringen en enkele buien wisselen elkaar af. Door de afkoelende bovenluchten neemt daarbij de kans op sneeuw toe, maar tegelijk vermindert het aantal buien. 
 • Minimumtemperatuur:  -1°C in de omgeving van Gent. Ten westen van Gent blijft het kwik nipt positief, ten oosten is het iets kouder.
 • Wind: het wordt vrijwel windstil.

Morgen zondag 17/01/16

 • Weerbeeld: het is vrijwel de hele dag zonnig en droog.
 • Maximumtemperatuur: ondanks de zon stijgt de temperatuur nauwelijks. De maxima liggen rond 1 à 2°C.
 • Wind: windstil, of een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.


Maandag 18 januari

 • Weerbeeld: eerst zijn er nog brede opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het blijft droog. 
 • Temperatuur: minima rond -5°C, maxima rond +1°C.
 • Wind: 2 à 3 Bft uit ZO.

Dinsdag 19 januari

 • Weerbeeld: eerst vrij veel bewolking met mogelijk een vlokje sneeuw (maar de neerslaghoeveelheid blijft erg beperkt), later brede opklaringen.
 • Temperatuur: minima rond -4°C, maxima rond +2°C.
 • Wind: er staat een zwak windje uit Z tot OZO.

Woensdag 20 januari

 • Weerbeeld: zon en lage wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog, maar wat lichte winterse neerslag is mogelijk.
 • Temperatuur: minima rond -4°C, maxima rond +2°C (met de nodige marge).
 • Wind: 2 Bft uit Z tot ZO


Verdere vooruitzichten (donderdag 21 januari tot en met maandag 25 januari)

We blijven nog eventjes onder invloed van hoge luchtdruk boven onze omgeving, maar geleidelijk lijkt er zich toch een zuidwestelijke stroming in te stellen, al hebben de weermodellen soms de neiging om dat iets te snel te laten gebeuren. Dat zou in elk geval betekenen dat het wintertje geen lang leven meer beschoren is en dat we opnieuw overschakelen op wisselvallig maar zacht weer, met maxima vanaf vrijdag rond 8°C en minima vanaf zaterdag (ruim) boven het vriespunt.

Natuurijs

Over de schaatskansen in Vlaanderen kunnen we kort zijn: hier en daar vormt zich de komende dagen een ijsvloertje op ondiep water, maar meer dan waarschijnlijk wordt dat nergens sterk genoeg om schaatsers te kunnen dragen.

vrijdag 15 januari 2016

Morgen nieuwe update

Nog even bekomen vandaag van de storm op zee van de voorbije nacht én een druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomst van de schaatsclub van deze avond voorbereiden. Het volgende uitgebreide weerbericht volgt dus pas morgen zaterdag, rond 09.10 uur.

donderdag 14 januari 2016

Mogelijk zware storm op zee

Vanavond en vannacht kunnen er winterse buien vallen, maar dat zal aan de kust nog het minste van de zorgen zijn. Een depressiekern boven Nederland zorgt immers voor een venijnig windveld. Op volle zee neemt de wind vanavond en vannacht toe tot storm (9 Bft) of mogelijk zelfs zware storm (10 Bft) uit WNW tot NW. De rukwinden halen er uit tot 120 km/u.


Ook aan de kust kan het behoorlijk spoken. Daar neemt de wind vanavond en vannacht toe tot stormachtig (8 Bft) of mogelijk ook storm (9 Bft) uit NW, met rukwinden tot 110 km/u.
De significante golfhoogte neemt op volle zee toe tot 4,8 meter, langs de kust vannacht tot 3,2 meter.

De noordwesterstorm stuwt het zeewater vannacht ook bijna een meter extra op. Het hoogwater in Oostende komt rond 4 uur vannacht waarschijnlijk uit op 545 cm TAW. Dat is nog nipt onder het waarschuwingspeil van 560 cm TAW, dus waarschijnlijk levert het hoogwater op zich geen problemen op. Wel valt dit hoogwater samen met de maximale significante golfhoogte van 3,2 meter. Het is dus niet verstandig om op strekdammen of staketsels te gaan staan. Blijf daar liever uit de buurt, of uiteraard helemaal weg als ze door de politie afgesloten worden.

Gedetailleerde informatie over wind en golven vind je op de website van het kustweerbericht.

Omdat deze situatie als marien meteoroloog al mijn concentratie en aandacht vergt, volgt er vandaag geen gedetailleerd weerbericht voor de omgeving van Gent.

De depressiekern die vannacht boven Nederland ligt, kan bij ons op zee voor een zware storm zorgen.

woensdag 13 januari 2016

Weerbericht woensdag 13 januari

Opgesteld op woensdag 13 januari om 09.45 uur.


Algemene situatie

Een secundaire depressiekern die rond middernacht voor de Nederlandse kust lag, stuurt in de vroege ochtend nog onstabiele lucht naar onze omgeving. Daarin trekken nog enkele buien mee. Vandaag overdag zorgt een mobiele wig voor een erg tijdelijke weersverbetering.
Vanavond en vannacht bereikt een nieuw frontaal systeem onze omgeving. Het is verbonden met een volgende randdepressie, waarvan de kern van de Britse Eilanden naar de Noordzee en het noorden van Nederland trekt. Het koufront trekt in de vroege ochtend over onze regio, 's avonds volgt dan de ingedraaide occlusie. De passage van het koufront gaat gepaard met bovenluchten van -4°C op 850 hPa en een aanlandige wind. De kans op sneeuw in het westen van Vlaanderen is dan dus klein, al kunnen er wel al wat natte sneeuwvlokken dwarrelen, vooral als de wind tijdelijk naar het zuiden krimpt. Bij de passage van de occlusie is de bovenlucht afgekoeld tot -7°C, maar de wind blijft van over zee komen en neemt fors in kracht toe. De kans op sneeuwvlokken vergroot dan, maar de temperatuur op waarnemingshoogte blijft ruim positief in onze omgeving.
De koude bovenluchten (rond -7°C) blijven we houden tot en met maandag. Bij een aanlandige wind zorgt dat in het westen voor winterse neerslag (regen, smeltende sneeuw), maar bij een aflandige wind of windstil weer volstaat dat voor droge sneeuw. Het zal de komende dagen dus van details afhangen of we ook in onze regio een (al dan niet niet tijdelijk) sneeuwdekje te zien krijgen.
Dat kan van belang zijn tijdens het weekend, als een kleine depressiekern aan de oostelijke flank van een hogedrukrug boven de noordelijke Atlantische Oceaan naar onze omgeving komt afgezakt.


Morgenavond ligt een depressiekern nabij het IJsselmeer. De koudste bovenlucht in onze omgeving zien we boven West-Vlaanderen: -7°C op 850 hPa. De buien krijgen dan ook bij ons een winters karakter. Er staat in onze omgeving ook een strak windveld.


Verdere vooruitzichten (maandag 18 januari tot en met vrijdag 22 januari)

Onzeker. Gisteren opteerde het ensemble van ECMWF nog voor opbouw van hoge luchtdruk boven onze omgeving, waarna de kern geleidelijk zou wegzakken naar het zuidoosten waardoor we stilaan in een zuidwestelijke stroming zouden komen. In de 00-run van vandaag zien we in het ensemblegemiddelde eerst de opbouw van een rug ten westen van onze regio, waardoor we nog een tijdje in een noord- tot noordwestelijke stroming zouden blijven. Later zou de luchtdruk dan stijgen tot 1030 hPa in onze omgeving, met de kern iets ten zuiden van ons.
Alles zal afhangen van hoe de hoge luchtdruk zich uiteindelijk positioneert. De meeste kans lijken we in elk geval te maken op licht wisselvallig weer met 's nachts lichte vorst en maxima gemiddeld rond 3°C. De kans op ijsdagen in onze omgeving is klein (rond 10 procent). Hetzelfde kunnen we zeggen voor maxima van 10°C of meer.
De kans dat er zich vanaf het weekend wat natuurijs vormt op ondiep water is vrij groot, de kans dat dit leidt tot schaatsijs voorlopig nog erg klein.

dinsdag 12 januari 2016

Complex lagedrukgebied van IJsland tot Polen

Algemene situatie

Een complex lagedrukgebied, dat zich momenteel uitstrekt van IJsland over de Britse Eilanden tot Polen, blijft de komende dagen ons weer bepalen. Het stuurt maritiem polaire lucht naar onze omgeving. In die stroming trekken geregeld frontale systemen en buienlijnen mee.
Komende nacht trekt de ingedraaide occlusie van een secundaire depressiekern in de Duitse Bocht over onze omgeving. Ze wordt meteen gevolgd door een occlusie van een randdepressie nabij Schotland. Morgen overdag zorgt een mobiele wig tijdelijk voor droger weer, maar 's avonds bereikt een warmfront onze regio, verbonden aan alweer een nieuwe secundaire depressie, deze keer met kern nabij Wales. Het koufront volgt donderdag overdag, meteen gevolgd door de ingedraaide occlusie.
Vrijdag en zaterdag blijft er een noordwestelijke stroming staan. Er worden dan winterse buien aangevoerd, maar de wind blijft de hele tijd van over de relatief warme Noordzee waaien. Daardoor warmen de onderste luchtlagen op en is de kans op droge sneeuw in Vlaanderen klein. De Ardennen mogen zich wel opmaken voor een sneeuwlaag.

Een complex lagedrukgebied bepaalt de komende dagen het weer in onze omgeving.

Verdere vooruitzichten (zondag 17 januari tot en met donderdag 21 januari)

Zondag stijgt de luchtdruk in onze omgeving, terwijl er ook nog een kleine lagedrukkern ten oosten van onze regio naar het zuiden zakt. De bovenluchten zijn dan vrij koud, rond -8°C op 850 hPa. Het wordt minder wisselvallig en de ingevangen koude lucht in de hogedrukkern zorgt ervoor dat we enkele koudere dagen krijgen. De maxima liggen iets boven het vriespunt, de minima rond -3°C.
Later in de periode (vanaf woensdag) lijkt het centrum van de hoge luchtdruk ten zuiden van onze omgeving te gaan liggen. Dat betekent dat er een (zwakke) zuidwestelijke tot westelijke stroming op gang komt. We maken de meeste kans op een overgang naar een vrij droog maar minder koud weertype, met minima rond het vriespunt en maxima rond 4°C. Er is een kleinere kans dat het koudere weertype aanhoudt.
Er kan zich vanaf het weekend dus wat ijs vormen op ondiep water, maar de kans dat er schaatsijs komt is voorlopig erg klein.

maandag 11 januari 2016

Naar een kouder weertype, maar onzekerheid blijft

De grote lijnen van de verwachting van gisteren blijven nog altijd overeind (zie hieronder): eerst wisselvallig met winterse buien, daarna stijgende luchtdruk in onze omgeving waardoor het op zijn minst tijdelijk wat kouder of zelfs winterser wordt met lichte tot matige vorst en maxima rond het vriespunt.

Of de neerslag vanaf donderdag in Vlaanderen als regen dan wel als sneeuw zal vallen, is nog altijd moeilijk te zeggen. Het Europese weermodel schat voorlopig in dat er 10 procent kans is dat er in de nacht van donderdag op vrijdag in de omgeving van Gent sneeuw zal vallen. Het model gebruikt daarvoor de ensemble-techniek en houdt daarbij zowel rekening met de neerslagverwachting (valt er wel neerslag die nacht?) als met de neerslagsoort (àls er neerslag valt, kan dat ook regen zijn).

De temperatuurspluim voor zuid-Nederland (bron: weerplaza.nl)


Voor veel weeramateurs is het een deel van de hobby om vol spanning elke nieuwe operationele run van de weermodellen af te wachten en uitgebreid te bespreken tot tien dagen in de toekomst. In de professionele weerkamer worden de verwachtingen voor dag 4 of later zelden of nooit drastisch aangepast aan één nieuwe run. Dat zou leiden tot erg springerige verwachtingen en daar is niemand bij gebaat. Voor de verwachtingen van de eerste 2 dagen worden vooral de kleinschalige modellen én nowcasting gebruikt. Voor dag drie en vier worden de berekeningen van de globale modellen gebruikt, waarbij zeker voor de vierde dag al rekening wordt gehouden met de ensembles.
Vanaf de vijfde dag is het erg onverstandig om één operationele berekening te volgen en/of al te grote veranderingen aan te brengen aan de verwachting op basis van één nieuwe run, maar wordt het ensemble de leidraad voor het opstellen van de verwachting. Zelfs een té afwijkend nieuw ensemble wordt dan met de nodige argwaan bekeken.


zondag 10 januari 2016

Winterse buien op komst

Algemene situatie

Een complex lagedrukgebied boven de Britse Eilanden blijft de komende dagen ons weerbeeld bepalen. De voorbije nacht trok een koufront van deze depressie over onze regio. Achter dit front zit een portie onstabiele maritieme lucht waarin vandaag enkele buien ontstaan. Maandag ligt de kern voor de Britse oostkust en staat er in onze omgeving een zuidwestelijke stroming. In die stroming trekt dan een occlusie en enkele buienlijnen mee. Het blijft dus erg wisselvallig. De wind komt dan wel uit het zuidwesten, maar voert eigenlijk, met een ommetje rond de kern, polaire lucht aan. Het kwik loopt dus lang zo hoog niet op als in december het geval was bij een zuidwestenwind.
Dinsdag ligt de kern boven de zuidelijke Noordzee. In Nederland staat er dan weinig wind, maar Vlaanderen ligt aan de rand van het strakke westelijke windveld. De bovenluchten zijn vrij koud: rond -30°C op 500 hPa (+/- 5000 meter) en -6°C op 850 hPa (+/- 1500 meter), maar de wind komt van over zee, waardoor de onderste luchtlagen opwarmen. Eventuele buien vallen in Vlaanderen dus vooral als regen, met soms ook wat natte sneeuw of stofhagel.
Woensdag liggen we tijdelijk op de noordelijke flank van een mobiele hogedrukwig. Ook dan blijft de wind uit het westen komen.
Donderdag is een interessante dag. Een ondiepe depressiekern ligt dan vlak in onze omgeving. Als ze ten zuiden van ons blijft, is de wind aflandig en blijven de bovenluchten koud genoeg om voor wat sneeuw te zorgen, ook in onze omgeving. Blijft ze ten noorden van ons, dan komt de wind van over zee en zijn ook de bovenluchten te warm om voor winterse neerslag te zorgen. Stellige uitspraken durf ik daar nog niet over te doen, maar op basis van de huidige weerkaarten lijkt op zijn minst smeltende sneeuw weldegelijk tot de mogelijkheden te behoren.

Volgens het Europese weermodel ligt donderdag en vrijdag een lagedrukkern pal boven onze omgeving. In combinatie met de vrij koude bovenluchten maakt dat winterse neerslag waarschijnlijk. Of dat ook droge sneeuw kan zijn, is voorlopig nog afwachten.Verdere vooruitzichten (vrijdag 15 januari tot en met dinsdag 19 januari)

De moeilijk in te schatten situatie van donderdag en vrijdag heeft ook zijn gevolgen voor de lange termijn. Na de doortocht van de neerslagzone lijkt zich immers een hogedrukgebied op te bouwen boven onze omgeving. In deze hogedrukkern zitten in eerste instantie nog koude bovenluchten ingevangen: rond -7°C op 850 hPa (ongeveer 1500 meter hoogte). Als deze koude lucht tot rust komt boven onze omgeving én er ligt een sneeuwdek, dan kunnen we ons opmaken voor enkele winterse dagen met 's nachts lichte tot matige vorst en ook overdag temperaturen die nauwelijks het vriespunt halen.
Ligt er geen sneeuwdek van betekenis in Vlaanderen, dan maken we kans op een rustig en vrij koud weertype en maxima enkele graden boven het vriespunt. Maar ook in dat geval is een ijsdag eventueel mogelijk: als er zich een sterke inversie opbouwt en de mist de hele dag blijft hangen.
De opbouwende hogedruk onderdrukt in elk geval de neerslag. De grootste wisselvalligheid verdwijnt dus.
De echt zachte oplossingen lijken voorlopig uit het ensemble verdwenen. Het ziet er niet naar uit dat we de komende tien dagen nog in de buurt van de +10° geraken.
Er is een kleine kans dat er zich vanaf volgend weekend wat ijs begint te vormen op ondiep water in onze regio, maar voorlopig is het nog veel te vroeg om al te beginnen dromen van schaatsmogelijkheden.

(De pluimgrafiek hieronder loopt tot 24 januari, maar de bespreking van de laatste 5 dagen van deze veertiendaagse grafiek laat ik bewust altijd achterwege omdat de ensemble-techniek volgens mij nog altijd tekortschiet om concrete uitspraken te kunnen doen over het weerbeeld tijdens deze periode).

De pluim maakt duidelijk dat we evolueren naar een periode met kans op vorst, vooral 's nachts en mogelijk ook overdag. Veel zal afhangen van wat er donderdag en vrijdag gebeurt. (bron grafiek: weerplaza.nl)

En zo ziet de "ijspluim" er uit: een kleine kans op wat ijsvorming in onze omgeving vanaf volgend weekend.

(Bron: winterplaza.nl)zaterdag 9 januari 2016

Buienlijn actiever dan verwacht


Algemene situatie

Deze ochtend trekt een buienlijntje (actiever dan eerst verwacht) over het westen van Vlaanderen. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar vanuit het zuidwesten nadert een warmfront. Het is verbonden aan een depressiekern boven Wales en Schotland. Rond middernacht ligt het actievere koufront boven onze omgeving. Achter dit koufront zitten ook nog een aantal buienlijnen en zondag volgt nog een occlusie. Het wordt dus een wisselvallig weekend.
Ook maandag en dinsdag ligt nog een depressiekern vrjwel stationair in de buurt van de Britse Eilanden. Zoals de kaarten er nu bijliggen, komt onze regio nét in het windveld van de zuidoostelijk quadrant terecht (waar dus een zuidwestenwind staat). De luchtmassa is maritiem polair van oorsprong, en dus vrij koud. Ze wordt in de onderste lagen wel opgewarmd door het zeewater, zodat het zeker nog niet echt winters wordt in de regio van Gent.
De ontwikkelingen na dinsdag zijn nog vrij onzeker.  De posities van de druksystemen liggen nog lang niet vast en de kleinste verschuiving in het verwachte patroon kan leiden tot een totaal ander weerbeeld.

De weerkaart van deze middag, met het complexe lagedrukgebied boven en ten westen van de Britse Eilanden.

Verdere vooruitzichten (donderdag 14 januari tot en met maandag 18 januari)

Volgens de operationele berekening van ECMWF0900 vallen op donderdagavond en vrijdagochtend alle puzzelstukjes op de juiste plaats om in Vlaanderen een pak sneeuw te krijgen bij temperaturen rond het vriespunt, daarna gevolgd door vrieskou. Het is uiteraard niet uitgesloten, maar voorlopig wel heel erg twijfelachtig of dit ook zo zal gebeuren. Het overgrote deel van de 51 eps-leden is veel terughoudender. De kans is dus erg groot dat de neerslag donderdag en vrijdag zal vallen als regen of smeltende sneeuw, bij minima rond +1°C en maxima rond +4 à +5°C.
We zien de hele periode (donderdag tot maandag) een erg vlakke drukverdeling op de kaart met het ensemblegemiddelde voor de luchtdruk. Dat betekent dat het ensemble veel verschillende oplossingen berekent en zowat alle mogelijkheden qua weertype nog open liggen.
De gemiddelde minimumtemperatuur ligt voor deze periode rond of iets onder het vriespunt, de gemiddelde maxima rond 4°. De spreiding is erg groot. De kans op maxima boven de +10° is daarbij iets groter dan de kans op ijsdagen.

Op de temperatuurpluim van ECMWF0901 is duidelijk te zien dat de hoofdberekening (rode lijn) vanaf vrijdag volledig uit de pas loopt met de rest van de berekeningen. De kans is dus héél klein dat deze berekening uitkomt, maar ook niet helemaal uitgesloten. De onzekerheid is erg groot, het heeft weinig zin om stellige uitspraken te doen.

vrijdag 8 januari 2016

Een zonnige januaridag

Algemene situatie

Een mobiele wig zorgt vandaag voor een droge en rustige dag. Morgen komen we onder de invloed van een complexe Atlantische depressie, die bij ons zorgt voor een zuidwestelijke stroming. In die stroming trekt in de nacht van zaterdag op zondag een koufront over onze omgeving., verbonden aan een depressiekern boven Wales en Schotland. Zondag overdag trekt een buienlijn over onze regio. Maandag ligt de depressiekern vlak bij ons in de buurt, wat de verwachting (vooral wat betreft de wind) enigzins onzeker maakt. Dinsdag trekt de kern verder naar het oosten en komen we in een noordwestelijke hoogtestroming terecht.

Het Britse weermodel verwacht dat de kern van het lagedrukgebied maandagmiddag net iets ten noordoosten van onze regio ligt.

Verdere vooruitzichten (woensdag 13 januari tot en met zondag 17 januari)


Als we de kaarten van het ensemblegemiddelde van ECMWF0800 bekijken, zien we een vrij ongewone luchtdrukverdeling. Er ligt een lagedrukgebied boven de Azoren en een hogedrukgebied nabij IJsland en Groenland. Normaal gezien verwacht je dan een goede uitgangspositie voor winterweer bij ons. Spelbreker is evenwel de hoge luchtdruk boven Spanje en de Middellandse Zee. Dat duidt er op dat depressies niet meteen van plan zijn om een zuidelijke koers te gaan volgen en dat we nog altijd vrij veel kans maken op een westen- tot zuidwestenwind.
De drukverdeling van het ensemblegemiddelde is wel erg vlak, wat er op duidt dat er heel wat verschillende oplossingen berekend worden.
Kort samengevat: we krijgen een periode met licht wisselvallig weer. De minima liggen meestal rond of iets boven het vriespunt, de maxima rond 5°C. De spreiding in de oplossingen is vanaf donderdag wel erg groot. Echt diepwinterse weerkaarten (voor Vlaanderen) zijn in het ensemble niet terug te vinden.

donderdag 7 januari 2016

Tijdelijk storm op zee

Algemene situatie

Op dit ogenblik bereikt een actief frontaal systeem onze regio. Het is verbonden aan een secundaire depressiekern die in de loop van de dag van Engeland via de Noordzee richting Denemarken trekt. Dat gaat gepaard met veel regen en wind. Op volle zee staat er tijdelijk een volle storm. Het front maakt vanavond en vannacht ook een einde aan het winterweer in het noorden van Nederland. Op de Waddeneilanden gaat dat gepaard met een radicale ommeslag: de permanente vrieskou van de voorbije dagen wordt er vanavond en vannacht bruut verdreven door een westerstorm.
Morgen ligt de depressiekern boven het Kattegat en profiteren wij van een mobiele hogedrukwig. Zaterdag komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressiekern. Het koufront blijft nog even haperen en bereikt ons waarschijnlijk pas in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag wordt dan een wisselvallige en winderige dag. Een zuidwestelijke stroming voert nog altijd zachte maritieme lucht aan.
Maandag is het uitkijken naar een depressiekern die mogelijk vlak in onze omgeving het Europese vasteland op trekt. Timing en locatie van deze kern zijn nog altijd erg onzeker. In het grootschalige stromingspatroon vindt stilaan wel een verandering plaats. De hoogtestroming ruimt naar noordwest tot noord en de aangevoerde luchtmassa wordt maritiem polaire van oorsprong. Het lijkt dus minder zacht te gaan worden.
Of dat ook de aanzet is tot een winterse periode, ligt nog niet vast (zie hiervoor de langetermijnverwachting onderaan dit bericht).

Op de weerkaart van deze middag zien we de depressiekern voor de Britse oostkust. Deze kern maakt vanavond en vannacht een einde aan het winterweer boven het noorden van Nederland.
Verdere vooruitzichten (dinsdag 12 januari tot en met zaterdag 16 januari)Een complexe depressie vestigt zich boven het Europese vasteland en boven de noordelijke Atlantische Oceaan stijgt de luchtdruk. Daardoor ontstaat er in onze omgeving een grootschalige noordwestelijke tot noordelijke hoogtestroming. De aangevoerde luchtmassa wordt dus kouder. In dit stromingspatroon maken we ook aan de grond de meeste kans op een noordwestelijke tot noordelijke (en dus aanlandige) wind. In dat geval blijven de maxima ruim boven het vriespunt en liggen de minima rond het vriespunt. De kans op een ijsdag in de regio van Gent blijft voorlopig kleiner dan 10 procent.
Volgens het eps van EC00 is de kans op sneeuw in de regio van Gent op dinsdag en woensdag ongeveer 5 procent, van donderdag tot zaterdag ongeveer 10 procent.
De meeste kans op sneeuw hebben we als een secundaire depressie ten zuiden van ons zou langstrekken en de wind dus (tijdelijk) vanover land komt. Uiteraard is het nog veel te vroeg om dergelijke details al in te schatten.
Samengevat: we maken dus de meeste kans op een wat kouder weertype, met maxima gemiddeld rond 4 of 5°C en minima rond of iets onder het vriespunt. Nu en dan valt er wat winterse neerslag, maar de kans op droge sneeuw voor Vlaanderen is voorlopig erg klein. Van de vorming van een ijsvloer is er voorlopig nog geen sprake.


woensdag 6 januari 2016

Grote temperatuursverschillen in de Benelux

Algemene situatie

Een occlusiefront, verbonden aan een opvullende depressiekern boven het zuiden van Engeland, ligt de hele dag boven onze omgeving, maar is weinig actief. Dit front vormt ook de scheiding tussen de zachte zeelucht bij ons en de veel koudere landlucht boven het noordoosten van Nederland, waar de winter nu al enkele dagen regeert.
Morgenochtend moeten we afrekenen met een actiever front, verbonden aan een Schotse depressie. Het occlusiepunt van de storing ligt dan boven onze omgeving, waardoor we ons aan heel wat neerslag mogen verwachten. Dit front trekt naar het noordoosten en maakt morgen ook een einde aan het winterweer in het noorden van Nederland. Vrijdag bevinden we ons tijdelijk in een zadelgebied, maar zaterdag bereikt de volgende storing al onze kust vanuit het zuidwesten.
Begin volgende week lijkt ook in Vlaanderen de kans op een winters weertype toe te nemen (zie bespreking onderaan dit bericht).


Het temperatuursverschil tussen het noordoosten en het zuidwesten van Nederland was ook deze ochtend nog indrukwekkend. (Bron: knmi.nl)Verdere vooruitzichten (maandag 11 januari tot en met vrijdag 15 januari)


Het ensemblegemiddelde voor volgende week woensdag: een duidelijke trend naar de aanvoer van maritiem polaire lucht.


Een depressie in de omgeving van de Britse Eilanden zorgt bij ons in eerste instantie voor een zuidwestelijke stroming die zachte maritieme lucht aanvoert. Deze depressie trekt verder naar het oosten en boven de noordelijke Atlantische Oceaan stijgt de luchtdruk. Daardoor ontstaat er in onze omgeving een noordwestelijke tot noordelijke stroming met polaire lucht. Vooral de bovenluchten koelen daarbij af. Aangezien de wind van over het relatief erg warme water van de Noordzee komt, warmen de onderste luchtlagen wel wat op. Mogelijk valt er wat winterse neerslag, maar het wordt voorlopig erg moeilijk om met deze drukverdeling droge sneeuw in Vlaanderen te krijgen. Dat kan wel lukken als een eventuele secundaire depressie ten zuiden van ons zou doortrekken en de wind volledig de continentale hoek opzoekt.
De temperatuursverwachting van het ECMWF-ensemble vertoont voor Vlaanderen een duidelijke daling. Eerst liggen de maxima nog rond 8°C, op het einde van de periode dalen ze waarschijnlijk naar 3 à 4°C. De minima liggen eerst rond 3°C, op het einde van de periode vergroot de kans op lichte nachtvorst tot 75 procent. De kans op een ijsdag in de omgeving van Gent ligt op het einde van de periode rond 10 procent.
Afwachten of deze afkoelende trend zich de volgende dagen weet te handhaven in de modeluitvoer.
dinsdag 5 januari 2016

IJzel in Nederland, geen winterweer bij ons

Algemene situatie

Een lagedrukgebied met kern boven de Britse Eilanden stuurt vandaag zachte, maritieme lucht naar onze omgeving. Boven het noorden van Nederland schuift het warmfront van deze depressie boven veel koudere landlucht in de onderste luchtlagen. Dat zorgt daar voor gevaarlijk weer, met heel wat ijzel. Bij ons in Vlaanderen is daarvan geen sprake.
Morgenmiddag ligt de opvullende depressiekern voor onze kust en verandert er al bij al weinig aan de situatie. De wintergrens blijft dichtbij, maar weet ons niet te bereiken. Ook donderdag ligt er een secundaire depressiekern boven de Noordzee, waardoor de wind bij ons uit het zuidwesten blijft komen en in Noord-Nederland uit de oostelijke sector. Vrijdag trekt dit lagedrukgebied naar het zuiden van Zweden en wordt de wintergrens ook uit het noorden van Nederland verdreven.
Op de langere termijn lijkt het bij ons toch wat kouder te gaan worden (zie bespreking onderaan dit bericht).

Het warmfront boven Nederland vormt de scheiding tussen zachte zeelucht (bij ons) en koude landlucht. Daardoor ijzelde het de voorbije nacht flink in het noorden van Nederland.

Verdere vooruitzichten (zondag 10 januari tot en met donderdag 14 januari)

Een complex lagedrukgebied nabij de Britse Eilanden zorgt eerst bij ons nog voor een zuidwestelijke stroming. Later in de periode schuift dit lagedrukgebied door naar het oosten en stijgt de luchtdruk boven de noordelijke Atlantische Oceaan. Als deze evolutie zich doorzet, dan krijgen we te maken met een noordwestelijke tot noordelijke stroming. De subtropische lucht ruimt dan plaats voor polaire. Daardoor gaan uiteraard de maxima wat naar beneden: van 9°C in het begin van de periode naar (gemiddeld) 4 à 5°C op het einde van de periode. De kans op vorst tijdens de nacht neemt toe tot 50 procent en er kan mogelijk zelfs wat winterse neerslag vallen in Vlaanderen. Het is uiteraard nog afwachten of deze trend zich doorzet.

zondag 3 januari 2016

Winter boven het noorden van Nederland

Weerbericht voor Gent en ruime omstrekenOpgesteld op zondag 3 januari om 10.10 uur.


Algemene situatie

De Benelux zit vandaag in de klem van twee dominante weersystemen. Enerzijds ligt er een hogedrukgebied boven Rusland en Scandinavië. Anderzijds bevindt er zich een Atlantische depressie ten westen van Ierland. In het noordoosten van Nederland zorgt het hogedrukgebied ervoor dat er aan de grond koude lucht binnensijpelt. Het lagedrukgebied overspoelt de rest van de Benelux met zachte zeelucht, die op grotere hoogte ook over de koude lucht in het noordoosten heen schuift. Het resultaat: ijzel bij -2°C in Groningen en +7° in Vlaanderen.
De komende dagen slaagt de koude lucht er niet in om terrein te winnen tot in de regio van Gent. De lagedrukkern schuift nog wat dichterbij en geregeld trekken er fronten over onze regio, wat soms voor erg veel neerslag zorgt. Woensdag ligt de opvullende kern zelfs vlak voor onze kust. De hoge luchtdruk trekt zich terug naar het oosten, waardoor ook het winterprikje in het noordoosten van Nederland maar van korte duur is. Ook daar hoeven ze geen natuurijs te verwachten.
Donderdag bevinden we ons in de warme sector van een nieuwe Atlantische depressie en kan het kwik weer hoog oplopen voor de tijd van het jaar.

De merkwaardige temperatuurkaart van deze ochtend: het noordoosten van Nederland mag eventjes snuffelen aan de winter, wat wel zorgt voor ijzel. (bron: KNMI.nl)

Verdere vooruitzichten (vrijdag 8 januari tot en met dinsdag 12 januari)

De hoge luchtdruk boven Scandinavië en het westen van Rusland wijkt van de weerkaarten. Een Atlantische moederdepressie ten westen van Ierland bepaalt ons weerbeeld. De straalstroom ligt daarbij wel iets zuidelijker dan in december, waardoor het niet zo absurd zacht wordt als. De maxima liggen meestal rond 8 à 9°C, de minima rond 6°C en dat is wel nog altijd hoger dan de norm voor deze tijd van het jaar.

Bron: Weerplaza.nl

vrijdag 1 januari 2016

Koude oplossingen verdwenen

In het eerste ECMWF-eps van 2016 (gelukkig nieuwjaar trouwens!) zijn alle koude oplossingen voor Vlaanderen voor komende week verdwenen. De winter weet ons voorlopig dus niet te bereiken. Zelfs de kans op een graadje nachtvorst is de komende tien dagen verwaarloosbaar klein.

De pluim voor het zuidwesten van Nederland, ook representatief voor Vlaanderen (bron: weerplaza.nl)


Dorian en Gabrielle druppelen uit boven ons hoofd

Zowel morgen woensdag als vrijdag krijgen we een beetje regen en wat wind te verwerken. Alles behalve uitzonderlijk, ware het niet dat het t...