donderdag 7 januari 2016

Tijdelijk storm op zee

Algemene situatie

Op dit ogenblik bereikt een actief frontaal systeem onze regio. Het is verbonden aan een secundaire depressiekern die in de loop van de dag van Engeland via de Noordzee richting Denemarken trekt. Dat gaat gepaard met veel regen en wind. Op volle zee staat er tijdelijk een volle storm. Het front maakt vanavond en vannacht ook een einde aan het winterweer in het noorden van Nederland. Op de Waddeneilanden gaat dat gepaard met een radicale ommeslag: de permanente vrieskou van de voorbije dagen wordt er vanavond en vannacht bruut verdreven door een westerstorm.
Morgen ligt de depressiekern boven het Kattegat en profiteren wij van een mobiele hogedrukwig. Zaterdag komen we opnieuw onder de invloed van een Atlantische depressiekern. Het koufront blijft nog even haperen en bereikt ons waarschijnlijk pas in de nacht van zaterdag op zondag. Zondag wordt dan een wisselvallige en winderige dag. Een zuidwestelijke stroming voert nog altijd zachte maritieme lucht aan.
Maandag is het uitkijken naar een depressiekern die mogelijk vlak in onze omgeving het Europese vasteland op trekt. Timing en locatie van deze kern zijn nog altijd erg onzeker. In het grootschalige stromingspatroon vindt stilaan wel een verandering plaats. De hoogtestroming ruimt naar noordwest tot noord en de aangevoerde luchtmassa wordt maritiem polaire van oorsprong. Het lijkt dus minder zacht te gaan worden.
Of dat ook de aanzet is tot een winterse periode, ligt nog niet vast (zie hiervoor de langetermijnverwachting onderaan dit bericht).

Op de weerkaart van deze middag zien we de depressiekern voor de Britse oostkust. Deze kern maakt vanavond en vannacht een einde aan het winterweer boven het noorden van Nederland.
Verdere vooruitzichten (dinsdag 12 januari tot en met zaterdag 16 januari)Een complexe depressie vestigt zich boven het Europese vasteland en boven de noordelijke Atlantische Oceaan stijgt de luchtdruk. Daardoor ontstaat er in onze omgeving een grootschalige noordwestelijke tot noordelijke hoogtestroming. De aangevoerde luchtmassa wordt dus kouder. In dit stromingspatroon maken we ook aan de grond de meeste kans op een noordwestelijke tot noordelijke (en dus aanlandige) wind. In dat geval blijven de maxima ruim boven het vriespunt en liggen de minima rond het vriespunt. De kans op een ijsdag in de regio van Gent blijft voorlopig kleiner dan 10 procent.
Volgens het eps van EC00 is de kans op sneeuw in de regio van Gent op dinsdag en woensdag ongeveer 5 procent, van donderdag tot zaterdag ongeveer 10 procent.
De meeste kans op sneeuw hebben we als een secundaire depressie ten zuiden van ons zou langstrekken en de wind dus (tijdelijk) vanover land komt. Uiteraard is het nog veel te vroeg om dergelijke details al in te schatten.
Samengevat: we maken dus de meeste kans op een wat kouder weertype, met maxima gemiddeld rond 4 of 5°C en minima rond of iets onder het vriespunt. Nu en dan valt er wat winterse neerslag, maar de kans op droge sneeuw voor Vlaanderen is voorlopig erg klein. Van de vorming van een ijsvloer is er voorlopig nog geen sprake.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Tijdelijk wat meer wolken, daarna opnieuw zomers

De dag begon vandaag betrokken, met boven West-Vlaanderen zelfs enkele buitjes. Dat hebben we te danken aan een depressiekern boven Duitslan...