maandag 30 november 2015

Tweede storm in twee dagen

Algemene situatie

De depressiekern die gisteren voor een storm zorgde boven de Noordzee en het zuiden van Scandinavië, ligt momenteel al boven de Oostzee. Op het koufront van deze depressie is door golfvorming een nieuwe kern ontstaan, die vandaag over het noorden van Nederland naar het oosten trekt. Dat zorgt ervoor dat de wind deze namiddag opnieuw stormkracht bereikt boven het Belgisch gedeelte van de Noordzee. Het golvende front blijft ook morgen nog boven onze regio slepen, maar trekt dan langzaam naar het noorden. Woensdag bevinden we ons in de erg brede warme sector. Donderdag nadert opnieuw een golvend front vanuit het westen. Het ziet er naar uit dat het ons bereikt in de nacht van donderdag op vrijdag. De hele periode blijft het zacht voor de tijd van het jaar.


Een kleine lagedrukkern boven het noorden van Nederland doet deze namiddag de wind in onze omgeving opnieuw sterk toenemen.

Verdere vooruitzichten (zaterdag 5 december tot en met woensdag 9 december)

We blijven in een zuidwestelijke circulatie zitten. Regenzones en mobiele wiggen volgen elkaar op en er staat soms veel wind. Het blijft erg zacht voor de tijd van het jaar, met maxima meestal rond 12°C en minima rond 8°C. De kans op nachtvorst of winterse neerslag is verwaarloosbaar klein.

zondag 29 november 2015

Storm op zee, stormachtig aan de kust

Opgesteld op zondag 29 november om 09.50 uur.


Algemene situatie

Een golvend front ligt vandaag boven onze omgeving. Het is verbonden aan een complex lagedrukgebied boven de Noorse Zee en Scandinavië. Een secundaire depressiekern die van Schotland via de Noordzee naar Skåne (zuid-Zweden) trekt, zorgt vandaag ook voor een sterk windveld, met storm op zee en boven het noorden van Nederland. Morgen trekt dit golvende front slechts erg langzaam naar het noorden. Een golftop ontwikkelt zich tot een aparte depressiekern en doet de wind morgen opnieuw fel toenemen. Woensdag bevinden we ons in een brede warme sector. De luchtdruk boven het Middellandsezeegebied stijgt en de luchtdruk ten noorden van ons blijft laag, waardoor er in onze omgeving een zuidwestelijke tot westelijke circulatie blijft staan. Het blijft dus zacht en wisselvallig.


Rond middernacht ligt de secundaire depressiekern boven Skåne (zuid-Zweden).


Verdere vooruitzichten (vrijdag 4 december tot en met dinsdag 8 december)

Een stevig hogedrukgebied boven de Alpen en de Middellandse Zee en depressies boven de noordelijke Atlantische Oceaan zorgen bij ons voor een zuidwestelijke stroming. Die voert zachte zeelucht aan naar onze omgeving. Door de stijgende luchtdruk krijgen actieve storingen het moeilijker om onze omgeving te bereiken. De maxima liggen gemiddeld rond 10°C, de minima rond 6°C. Winterweer is er voorlopig dus niet in zicht.

vrijdag 27 november 2015

Weinig actief warmfront

Algemene situatie

Een weinig actief warmfront ligt op dit moment boven onze regio. Rond middernacht trekt het veel actievere koufront over het Gentse. Morgen overdag profiteren we dan van de mobiele wig die zich heeft opgebouwd achter dit koufront. De wind spant wel geleidelijk aan en in de nacht van morgen op zondag moeten we al afrekenen met het volgende frontaal systeem. Zondagmiddag ligt een warmfront boven ons, verbonden aan een stormdepressie met kern boven Schotland. Na de doortocht van het warmfront komen ook wij maandag in een sterk windveld terecht. Maandag en dinsdag blijft het koufront van deze depressiekern in onze omgeving golven.


Komende nacht ligt een koufront boven onze omgeving.

Verdere vooruitzichten (woensdag 2 december tot en met zondag 6 december)

De langetermijnverwachting verandert voorlopig niet. Een gordel van hoge luchtdruk ten zuiden van ons en depressies boven de noordelijke Atlantische Oceaan en Scandinavië zorgen bij ons voor een onvervalste westcirculatie. Het weerbeeld van de komende dagen lijkt ook dat van begin december te worden: regenzones en mobiele wiggen wisselen elkaar af. De temperatuur is normaal tot vrij hoog voor de tijd van het jaar. Als een mobiele wig op het juiste moment langskomt, is een graadje grondvorst tijdens de nacht mogelijk maar structureel winterweer is heel ver weg.

donderdag 26 november 2015

Weerbericht 26 november


Algemene situatie

Een mobiele wig beïnvloedt ons weer vandaag gunstig. Morgen ligt een weinig actief warmfront over onze regio. Het zorgt vooral voor veel bewolking. In de nacht naar zaterdag bereikt dan het veel actievere koufront onze omgeving. Dan hebben we geluk, want zaterdag overdag profiteren we van een nieuwe mobiele wig, terwijl 's avonds en 's nachts opnieuw een actief systeem onze regio aandoet. Ook de wind spant dan flink aan. Zondag moeten we alweer afrekenen met een warmfront. Begin volgende week staat er een westcirculatie, in stand gehouden door het Azorenhoog en een complexe depressie boven de noordelijke Atlantische Oceaan en de Noorse Zee.

De weerkaart van deze middag, met een wig boven onze omgeving.


Verdere vooruitzichten (dinsdag 1 december tot en met zaterdag 5 december)

Een gordel van hoge luchtdruk ten zuiden van ons en depressies boven de noordelijke Atlantische Oceaan en Scandinavië zorgen bij ons voor een onvervalste westcirculatie. Het weerbeeld van de komende dagen lijkt ook dat van begin december te worden: regenzones en mobiele wiggen wisselen elkaar af. De temperatuur is normaal tot vrij hoog voor de tijd van het jaar. Als een mobiele wig op het juiste moment langskomt, is een graadje grondvorst tijdens de nacht mogelijk maar structureel winterweer is heel ver weg.

woensdag 25 november 2015

Dun sneeuwlaagje in de Hoge Venen

Opgesteld op woensdag 25 november om 09.15 uur.


Algemene situatie

Tussen het hogedrukgebied van de Azoren en een depressie boven de noordoostelijke Atlantische Oceaan, staat er boven de Benelux een noordwestelijke stroming die maritiem polaire lucht aanvoert. In deze stroming trekken vandaag ook enkele buienlijnen mee. Morgen profiteren we tijdelijk van een mobiele wig van hoge luchtdruk. Vrijdag bereikt een weinig actief frontaal systeem vanuit het westen onze omgeving. Dat merken we vooral aan een toename van de bewolking. In de nacht van vrijdag op zaterdag en tijdens het weekend volgen actievere exemplaren.
De hele periode blijft er zeelucht naar onze omgeving stromen, zodat we geen winterse perikelen hoeven te verwachten in Vlaanderen. De temperatuur is normaal tot iets te hoog voor de tijd van het jaar.

Na de sneeuwval van gisteren ontwaakte Mont Rigi (670m) deze ochtend met een sneeuwdek van een 5-tal centimeter. Ondertussen is het kwik er al positief en krijgt de sneeuw het moeilijk.

Verdere vooruitzichten (maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december)

Hoge luchtdruk boven het zuiden van Europa en depressies in de buurt van IJsland en Scandinavië zorgen bij ons voor een onvervalste westcirculatie. We krijgen een opeenvolging van regenzones en mobiele wiggen en er staat soms veel wind. Uiteraard voert deze westcirculatie zeelucht aan naar onze omgeving. De winter maakt dus voorlopig geen kans. De maxima liggen gemiddeld rond 10°C, de minima rond 6°C.

maandag 23 november 2015

Weerbericht 23 november


Algemene situatie

Een mobiele wig zorgt vandaag voor rustig najaarsweer. In de loop van de nacht nadert een occlusiefront onze regio. Het is verbonden aan een depressiekern tussen IJsland en Noorwegen. Het duurt tot morgennamiddag voor dit front onze omgeving weer verlaat. Daarna staat er een westelijke tot noordwestelijke stroming waarin enkele buienlijnen en occlusies meetrekken. Dit patroon lijkt zich nog enkele keren te gaan herhalen. Donderdag volgt een nieuwe wig, daarna komt het volgende frontale systeem er al aan. De aangevoerde lucht komt de hele tijd van gematigde breedtes, waardoor de temperatuur normaal is voor de tijd van het jaar.

Komende nacht zien we van over de Britse Eilanden een frontaal systeem oprukken naar onze omgeving.
Verdere vooruitzichten (zaterdag 28 november tot en met woensdag 2 december)

Het hogedrukgebied van de Azoren staat prominent op de weerkaart en breidt zich uit naar Spanje. Boven de noordelijke Atlantische Oceaan en Scandinavië liggen depressiekernen. Dat zorgt bij ons voor een westcirculatie, met de typische opeenvolging van regenzones en mobiele wig. Er staat soms veel wind en randdepressies kunnen zich erg snel uitdiepen. De maxima liggen gemiddeld rond 9°C en de minima rond 5°C. De kans op nachtvorst is erg klein.

zondag 22 november 2015

Winterse buien boven het westenAlgemene situatie
Tussen een Atlantisch hogedrukgebied en verschillende depressiekernen boven zowat heel Europa, stroomt vandaag onstabiele maritiem polaire lucht naar onze omgeving. In die stroming trekken een aantal buienlijnen mee. De bovenluchten zijn koud, maar de luchtmassa legt een lange weg af over warm zeewater, waardoor de onderste luchtlagen worden opgewarmd en de winterse neerslag in de onderste honderden meter gedeeltelijk smelt. We mogen ons dus verwachten aan buien van regen, stofhagel en smeltende sneeuw.
Morgen zorgt een mobiele wig voor een tijdelijke weersverbetering. Dinsdag bereikt een warmfront onze omgeving. Het is verbonden aan een depressiekern ten noorden van IJsland en maakt een einde aan de licht winterse aspiraties in onze omgeving. Er valt regen, die alleen in hoge Ardennen tijdelijk voorafgegaan wordt door sneeuw.
Dinsdag volgt ook nog het koufront, daarna komt er met een noordwestelijke stroming opnieuw onstabiele maritiem polaire lucht onze richting uit. Er vallen dan opnieuw buien.

Mont Rigi (670 meter boven zeeniveau) zag er deze ochtend wat wittig uit. 
Verdere vooruitzichten (vrijdag 27 november tot en met dinsdag 1 december)

We lijken de meeste kans te maken op een westcirculatie. Die zorgt voor een afwisseling van regenzones en mobiele wiggen. Er staat soms veel wind en secundaire depressies kunnen zich snel uitdiepen tot stormen. De temperatuur is normaal voor de tijd van het jaar, met maxima eerst rond 6 en later rond 8°C. De minima liggen eerst rond 3 en later rond 5°C. Er is een kleine kans op wat lichte nachtvorst, maar winterweer van betekenis hoeven we met deze luchtdrukverdeling voorlopig niet te verwachten.

vrijdag 20 november 2015

Winterse buien, sneeuw in Ardennen

Algemene situatie tot 24 november

Tussen een hogedrukgebied boven de noordwestelijke Atlantische Oceaan en depressies boven Scandinavië is een sterke noordelijke stroming ontstaan. In het komende etmaal bereikt deze koudere polaire lucht ook onze omgeving. In deze noordelijke stroming trekt vannacht en morgen een secundaire depressiekern mee. Ze blijft ten oosten van onze omgeving, waardoor er op de zuidelijke Noordzee een sterke noordenwind opsteekt. Deze noordenwind zorgt ervoor dat de onderste luchtlagen opgewarmd worden, want het zeewater is nog altijd 13°C. De combinatie van het warme zeewater met de koude bovenluchten veroorzaakt wel felle buien met ook bij ons soms een licht winterse inhoud: regen, stofhagel en natte sneeuw. Dat alles zorgt dus voor een erg gure zaterdag.
Zondag neemt de noordwestenwind in kracht af, maar vallen er in de onstabiele lucht nog enkele buien. In de nacht van zondag op maandag passeert een mobiele wig: de perfecte timing om lokaal voor lichte vorst te zorgen. Ook maandag overdag profiteren we van deze wig, daarna lijkt opnieuw een westelijke stroming op gang te komen.
De hoge Ardennen mogen zich komend weekend opmaken voor een eerste sneeuwdek van betekenis. In het westelijk deel van Vlaanderen maakt een (zelfs tijdelijk) sneeuwdek weinig of geen kans.

De weerkaart van deze middag.

Verdere vooruitzichten (woensdag 25 november tot en met zondag 29 november)

Een klassieke westcirculatie zorgt voor wisselvallig en vrij zacht herfstweer. Regenzones en mobiele wiggen wisselen elkaar in snel tempo af en er staat soms veel wind. In een dergelijke configuratie kunnen zich soms erg snelle secundaire (storm)depressies vormen. De maxima liggen gemiddeld rond 10°C, de minima rond 6°C. De kans op nachtvorst of winterse neerslag is erg klein.

donderdag 19 november 2015

Moeilijk in te schatten depressiekern


Verschillende fronten, verbonden aan depressiekernen boven de Atlantische Oceaan en de Noordzee, doen de komende dagen onze regio aan. Morgen blijft zo'n koufront een tijdje vlak ten zuiden van onze omgeving slepen. Achter het front komen we in gevoelig koudere, polaire lucht terecht. Zaterdag trekt een randdepressie van noord naar zuid over Nederland. In de kern zelf staat weinig of geen wind, maar enkele tientallen kilometer buiten de kern kan over de zuidelijke Noordzee een zware storm woeden. Het is nog altijd niet duidelijk waar precies de grens tussen het vrijwel windstille en het stormachtige weer komt te liggen. Het wordt in elk geval wel een stuk kouder, met vooral in het binnenland kans op winterse buien en sneeuw in de Ardennen.
Zondag zitten we in een noordwestelijke stroming, waarin nog een aantal buien meetrekken. Het blijft ook dan vrij koud. Na het weekend krimpt de wind weer naar het westen en stijgt het kwik weer tot de normale waarden voor de tijd van het jaar.

De weermodellen hebben moeite met een kleine depressiekern die zaterdag boven onze omgeving ligt. Het Europese model berekende die kern gisteravond voor zaterdagmiddag boven Zeeland. In dat geval is het daar windstil, terwijl het voor onze kust stormachtig waait. Deze berekeningen zullen de komende dagen nog wel een paar keer verschuiven.
Verwachting lange termijn (dinsdag 24 november tot en met zaterdag 28 november)

Het ziet er naar uit dat we overschakelen op een klassieke westcirculatie, gegangmaakt door het Azorenhoog en een complexe depressie nabij IJsland. Die staat garant voor al even klassiek herfstweer: regenzones en mobiele wiggen wisselen elkaar af, er staat soms veel wind met secundaire depressiekernen die zich snel kunnen ontwikkelen. Het is vrij zacht, met maxima rond 9°C en minima rond 5°C.

zaterdag 14 november 2015

Trend naar kouder weer vanaf volgend weekend

We maken ons op voor een weekje onvervalst herfsweer met veel regen en wind, waarbij het er naar uit ziet dat tegen volgend weekend eindelijk ook wat kouder weer op komst is. De stroming ruimt van zuidwest naar noordwest en later mogelijk zelfs noord. Dat zou betekenen dat de bovenluchten afkoelen, waardoor ook de temperatuur op waarnemingshoogte naar beneden gaat. Heel misschien levert dat zelfs wat winterse neerslag op. In de Ardennen is die kans uiteraard groter.

(voor een gedetailleerde verwachting voor de komende dagen: zie de rubriek Weerbericht. Hieronder volgt een meer algemene bespreking)


Vandaag zien we een op de weerkaart in onze omgeving een strakke zuidwestelijke stroming. Ze wordt gegangmaakt door een hogedrukgebied boven Frankrijk en het Iberisch Schiereiland enerzijds en depressiekernen boven de noordelijke Atlantische Oceaan anderzijds.

De weerkaart van zaterdagmiddag 14 november 2015.


Tot en met donderdag komt hierin weinig verandering. Woensdag kan een randdepressie boven de Noordzee mogelijk zelfs zorgen voor een krachtige zuidwesterstorm boven de Noordzee. De aangevoerde luchtmassa is de hele tijd maritiem subtropisch van aard. Uiteraard zorgt dat voor erg zacht weer voor de tijd van het jaar.

Vanaf vrijdag lijkt er zich een kentering af te tekenen. Boven Groenland en IJsland stijgt de luchtdruk. Als gevolg daarvan ruimt de stroming bij ons naar het westen. De aangevoerde lucht komt niet langer van subtropische, maar wel van polaire breedtes. Omdat de wind van over zee blijft waaien, warmt die polaire lucht nog flink op in de onderste luchtlagen. Toch geeft het kwik al wat terrein prijs. Liggen de maxima dinsdag nog rond 16°C, dan zakken ze vrijdag waarschijnlijk naar waarden rond 10°C.

Deze kaart is het ensemblegemiddelde van het Europese weermodel voor komende vrijdag en toont dus het gemiddelde van de 51 berekeningen.


Die dalende trend zet zich waarschijnlijjk verder komend weekend. Overdag zou het in de omgeving van Gent niet veel warmer worden dan 6 of 7 graden. Het gemiddelde van de berekeningen voor de minimumtemperatuur komt uit rond een graad of 3. Aangezien het wisselvallig blijft, is het niet uitgesloten dat er nu en dan ook wat natte sneeuw valt. De kans op gewone regen blijft in elk geval nog groter.

Hoge Venen

Voor de Hoge Venen worden de weerkaarten vanaf komend weekend extra interessant. Daar behoort winterweer met vorst en sneeuw zeker tot de mogelijkheden. Het ensemblegemiddelde voor de maximumtemperatuur ligt er vrijdag 20 november iets boven en de dagen daarna rond het vriespunt. 's Nachts is er dan een grote kans (80 procent) op algemene vorst. Dat betekent dat het zeker niet uitgesloten is dat er zich op de Hoge Venen een eerste sneeuwdek van betekenis vormt. Dat is ook te zien aan een aantal uitschieters in de eps-berekeningen van de minimumtemperatuur. Sommige berekenen matige en een enkel exemplaar zelfs strenge nachtvorst voor het station Mont Rigi (673 meter hoog)., veroorzaakt door uitstraling boven een sneeuwdek. Voor de goede orde: die koudste berekeningen zijn nog heel erg in de minderheid en maken dus voorlopig weinig kans om ook uit te komen. Maar dat het licht winters wordt in de hoge Ardennen, dat behoort zeker wel tot de mogelijkheden.

De kans op sneeuwval voor de nacht van za 21 op zo 22 november volgens het Europese weermodel. In het gele gebied is die kans 20 procent over een periode van 6 uur.
dinsdag 3 november 2015

Uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar

De eerste helft van november kan soms al winters uit de hoek komen, maar dat is dit jaar absoluut niet het geval. Een hogedrukbastion boven het oosten van Europa pompt al enkele dagen erg zachte lucht naar onze omgeving en daar komt de komende dagen geen verandering in. Integendeel zelfs. Vrijdag en zaterdag blijven de minima ruim boven de 10°C en loopt het kwik overdag op tot 17 of 18 graden. Voor meer details verwijs ik naar mijn weerbericht (zie tabblad hierboven).

Zaterdag stroomt subtropische lucht naar onze omgeving en wordt het extreem zacht voor de tijd van het jaar.


Ook in de rest van Europa is de winter voorlopig afwezig. Zo zijn er gisteren in Zweden recordhoge temperturen opgetekend voor november. De sneeuw die eind oktober viel in Zweeds Lapland, is vrijwel volledig weer weggesmolten. In tegenstelling tot bij ons, wordt het daar komend weekend opnieuw kouder, met in Lapland ook vorst overdag. In het zuiden van Scandinavië blijft het, net zoals bij ons, wel erg zacht voor de tijd van het jaar.

Na het weekend zou de hogedrukkern verschuiven naar het Iberisch Schiereiland en ruimt de stroming van het zuiden naar het westen. De aangevoerde lucht is dan een fractie minder zacht, met maxima rond 14°C. Van nachtvorst is er de komende tien dagen geen sprake, laat staan van winterse perikelen.

Vanaf nu zullen hier voor de rest van het winterhalfjaar opnieuw geregeld algemene besprekingen van de weersituatie en kansen op natuurijs verschijnen. Het gedetailleerde weerbericht elders op deze site wordt vrijwel dagelijks bijgewerkt.


Dorian en Gabrielle druppelen uit boven ons hoofd

Zowel morgen woensdag als vrijdag krijgen we een beetje regen en wat wind te verwerken. Alles behalve uitzonderlijk, ware het niet dat het t...