zondag 22 januari 2012

De kansen op een winterprik samengevat

Zoals in de vorige bijdrage gemeld, blijft het tot en met vrijdag zeker zacht. Daarna is er kans op een winterprik. Op basis van de uitvoer van het Europese weermodel van deze ochtend, bekijken we eventjes hoe groot deze kans op dit ogenblik is.

Twee belangrijke hoofdrolspelers zijn het hogedrukgebied van de Azoren en het Russische hogedrukgebied. Beide zoeken op het eind van de komende week op grondniveau toenadering. Dat verloopt niet zonder slag of stoot, want ze hebben een erg tegengesteld karakter: het eerste is gevuld met warme lucht, het tweede met koude lucht. Op grote hoogte worden ze bovendien gescheiden door de straalstroom. Een fusie of verbinding tussen beide hogedrukgebieden ligt dus niet zomaar voor de hand.

Het EPS van ECMWF2200 komt voor de periode vanaf vrijdag 27 januari met vier zogenaamde "clusters". Wat betekent dat nu? Het weermodel heeft een hoofdberekening gemaakt en daarnaast nog 50 keer dezelfde berekening uitgevoerd op een grovere schaal, met telkens licht gewijzigde beginvoorwaarden (meer uitleg in de rechterkolom). Die 51 oplossingen van vanochtend zijn vanaf vrijdag onder te verdelen in vier verschillende groepen: de vier clusters. In elke cluster heeft elk berekening min of meer dezelfde uitkomst. Zo krijgen we een beeld over de betrouwbaarheid van de verwachting.

In cluster 1 splitst het Russische hogedrukgebied op de langere termijn een afzonderlijk hogedrukgebied af in de omgeving van Scandinavië. Deze cluster telt 16 leden.
In cluster 2 komen we op termijn terecht in een zadelgebied tussen enerzijds het Russische hogedrukgebied en het hogedrukgebied van de Azoren en anderzijds een Atlantische depressie en een depressie boven de Middellandse Zee. Deze cluster telt 15 leden. Ook de hoofdberekening zit in deze cluster.
In cluster 3 trek het hogedrukgebied van de Azoren zich terug boven de oceaan en breidt het Russische hogedrukgebied zich uit tot onze omgeving, met een depressie ten zuiden van ons. Deze cluster telt 11 leden.
In cluster 4 verliest het Russische hogedrukgebied compleet zijn greep op onze omgeving en kruipt het hogedrukgebied van de Azoren het Zuid-Europese vasteland op. In onze omgeving staat dan een westcirculatie. Deze cluster telt 9 leden.

Cluster 4 is voor de winterliefhebber funest: dat zou betekenen dat het zachte winterweer gewoon verder gaat.
Cluster 1 en cluster 3 zorgen voor beduidend kouder winterweer. In cluster 2 zitten zowel koude als zachte berekeningen, afhankelijk van een aantal kleine details.

Temperatuur
Als we dat alles vertalen naar de temperatuur in Vlaanderen, dan kunnen we voorlopig volgende kansindeling maken. Zoals gezegd tot en met vrijdag weinig of geen structurele vorst in onze omgeving. Daarna voor het westen van Vlaanderen een grote kans (meer dan 80%) op lichte vorst 's nachts en maxima meestal rond +2 à +3°C. De kans op ijsdagen, dagen dus waarop het ook overdag blijft vriezen, is kleiner dan 20%. De kans op maxima van +5° of meer is ongeveer 20%. Voor het oosten van Vlaanderen wordt dat een grote kans op lichte tot matige vorst 's nachts en een kleine kans (minder dan 10%) op strenge vorst. De maxima zijn vergelijkbaar met die in het westen.

De kans op sneeuw is eerder klein. De koude oplossingen tonen meestal een geleidelijke afkoeling met droge, continentale lucht . Een bulderende winterval met ijskoude arctische luchten of met een intense sneeuwzone maakt voorlopig weinig kans.

In de loop van komende week zal duidelijk worden welke van de vier clusters uiteindelijk werkelijkheid zal worden. Van zodra dat duidelijk is, kan het EPS op slag een andere richting uitgaan en voluit kiezen voor ofwel een zacht, ofwel een koud weerbeeld.

Update 22u: op basis van de avondruns verandert er weinig. De hoofdberekening van ECMWF volgt nu het koude scenario van cluster 3. Ook het Amerikaanse en het Duitse model kiezen voor dit scenario. Maar de onzekerheid blijft groot. Het aantal EPS-leden dat kiest voor de zachte oplossing van cluster 4 is wat toegenomen en ook het Britse UKMO-model kiest voor de zachte variant.

De ijspluim is duidelijk: de kans op de vorming van een ijsvloer neemt toe. Zekerheid is er nog lang niet. (Bron grafiek: winterplaza.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Tijdelijk wat meer wolken, daarna opnieuw zomers

De dag begon vandaag betrokken, met boven West-Vlaanderen zelfs enkele buitjes. Dat hebben we te danken aan een depressiekern boven Duitslan...